5 ขั้นตอนง่ายๆในการทำใบขับขี่สากล เพียง “เตรียม | กด | ยื่น | รอ | รับ”


ข้อ 1 “เตรียม” เอกสารให้พร้อม

ที่ว่าเตรียมเอกสารให้พร้อมนั้น ก็เพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเสียเที่ยว สิ่งที่ต้องเตรียมไปก็คือ

– Passport หนังสือเดินทางเล่มจริง และ สำเนา

บัตรประชาชน ตัวจริง และ สำเนา

ใบขับขี่ ตัวจริง และ สำเนา

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

โดยเอกสารทั้งหมดเซ็นต์สำเนาถูกต้อง และแนะนำว่าให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปด้วย (เจ้าหน้าที่บอก)

หากใครลืมสำเนาเอกสารมา ด้านหน้าออฟฟิตก็จะมีร้านถ่ายเอกสาร ใบละ 1.50 บาท
ข้อ 2 “กด”บัตรคิว

เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้ว ก็เข้าไปด้านในได้เลย จะมีเจ้าหน้าที่คอยเช็คเอกสารและ กดบัตรคิว ให้เราอยู่ จากนั้นก็รอเรียกคิว

ข้อ 3 “ยื่น”เอกสาร
เมื่อถึงคิวเราแล้ว ก็ไปที่เคาเตอร์เพื่อยื่นเอกสาร จากนั้นจ่ายค่าดำเนินการ 505 บาท และเซ็นต์ใบคำขอทำใบขับขี่ฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะปริ๊นออกมาให้

ข้อ 4 “รอ” ง่ายๆเลย
แต่บอกเลยว่ารอไม่นาน กลับมานั่งที่เก้าอี้ได้ไม่ถึง 5 นาที เจ้าหน้าที่ก็เรียกชื่อแล้ว อะไรจะเร็วเบอร์นั้น !!!

 

ข้อ 5 “รับ” ใบขับขี่สากล

เจ้าหน้าที่จะเรียกชื่อเราเพื่อให้ไปรับที่เคาเตอร์ โดยเราจะต้องเช็ครายละเอียด ความถูกต้องของชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ และเซ็นต์ชื่อเรา 2 จุด

โดยเจ้าหน้าที่จะแนบใบเสร็จรับเงินให้เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

 

ใบขับขี่มีอายุ 1 ปี ถ้าหมดก็สามารถทำใหม่ได้ตามขั้นตอนด้านบน 

เพียงง่ายๆ แค่นี้ เราก็สามารถไปขับรถทำธุรกิจหรือท่องเที่ยวที่ต่างประเทศได้แล้ว แล้วอย่าลืมจองรถเช่าบัดเจ็ททั่วโลก ได้ที่ www.budget.co.th  
สถานที่ติดต่อ

  1. ส่วนกลางติดต่อได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5
  2. ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด
  3. ข้อมูลเพิ่มเติม DLT Call Center 1584